Verktyg & stöd

Hur ser processen ut för att installera solceller i offentlig verksamhet och vad behöver man tänka på? Vi går igenom allt från förstudie och upphandling till drift och förvaltning. Och så visar vi hur andra gjort tidigare.

Den pedagogiska modellen för Sol i Väst bygger på seminarier och workshops inom projektets två olika nätverk. Arbetet i nätverken dokumenterar och sammanställer vi i form av rapporter och mallar – verktyg och stöd som deltagarna kan användas i sitt arbete med solel, från nybörjarnivå till avancerad nivå.

Allt studiematerial och alla rapporter som tas fram inom projektet finns tillgängliga här och är fria att använda och sprida.

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt
Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW