Varför solel?

Egen el i minst 25 år, minimalt med underhåll och ett projekt att följa med årstidernas växlingar. Solceller har många förtjänser och passar i de flesta sorters verksamheter. Vi går igenom argumenten för solel - och listar några tillfällen när det inte riktigt passar.

Många som har ett miljöengagemang känner sedan länge väl till solceller och är positiva till att installera solel. Men solel blir nu allt intressantare också för en bredare allmänhet – av flera olika skäl. Att ha solceller kan ge en känsla av självständighet, ungefär som att odla sin egen mat. Det kan också vara en direkt entusiasmerande känsla att ha en solcellsanläggning som producerar el till byggnaden där man bor eller arbetar. Många företag och privatpersoner som äger en solcellsanläggning följer med nyfikenhet sina solcellsanläggningar via mobilappar på både soliga och molniga dagar.

Trygghet på lång sikt

Elproduktion från solceller är garanterad i minst 25 år. Sedan avregle­ringen av elmarknaden på 1990-talet har priserna för el svängt kraftigt och den del av elpriset som består av skatter och avgifter har stadigt ökat för att utgöra ca 50 procent av elpriset i dag. Genom att in­vestera i en solcellsanläggning försäkrar man sig mot svängningar på elmarknaden och mot de avgifter som kan läggas på elpriset under de kom­mande 25 åren. Det kan jämföras med att teckna ett fast pris för elavtalet under en väldigt lång tid framöver eller att binda sin bolåneränta.

Pålitlig teknik

Solel är en produktionskälla som kan integreras i byggnadens elsys­tem där också förbrukningen sker. Jämfört med andra produktionsan­läggningar är solcellsanläggningar okomplicerade, har inga rörliga delar och kräver minimalt med underhåll. Detta gör dem enkla att hantera och förvalta. Komponenterna är robusta, täta och bygger på beprövad teknik.

Var passar solceller särskilt bra?
1
Byggnadsytor som har en livslängd på minst 30 år
2 Byggnader med behov av el under dygnets ljusa timmar och årets ljusa månader
3 Installationer som matchar byggnadens elbehov med elproduktion från solceller

Var passar solceller inte så bra?
1
Installation på tak med renoveringsbehov
2 Byggnader med väldigt låga behov av el
3 Installationer som leder till låga nivåer av egenanvänd el

Varför solel?

Miljö
Solel som ett medel att uppnå viktiga miljömål.

Ekonomi
Stöd och sänkta priser ger god ekonomi, men ska man sälja eller använda elen själv?

Politik & strategiska mål
Långsiktighet ger resultat.

Teknik
Beprövad teknik och få rörliga delar ger lång hållbarhet.

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt
Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW