Upphandling

Det finns en rad gemensamma utmaningar för beställare av solcellsanläggningar och en av dessa är själva upphandlingsförfarandet. Det gäller att ställa höga krav, relevanta krav och rätt slags krav på solcellsanläggningen och de entreprenörer som ska utföra arbetet.

Vilka krav som ställs och hur förfrågningsunderlaget formuleras ligger till grund för ett avtal och avgör ofta hur lyckad investeringen blir på sikt. Upphandling och därmed utförande påverkar installation, risk, driftsäkerhet och förvaltning. Dessutom avgörs i upphandlingsskedet mycket av de ekonomiska frågorna gällande investeringskostnad, återbetalningstid och produktionskostnad. Hur en beställare av solcellsanläggningar beter sig i upphandlingsskedet är helt avgörande. Det är därför av största vikt att en beställare gör så rätt som möjligt redan från början.

En hjälp för ovana beställare

Denna del av vårt studiematerial är att betrakta som en handledning som kan hjälpa ovana beställare att hitta en pålitlig modell för upphandling av solcellsanläggningar. Vi har tagit fram två varianter av studiematerialet, en för offentliga beställare och en för privata fastighetsägare, då processen skiljer sig en del för de två grupperna.

Bilagor med exempel på förfrågningsunderlag

Som komplement till rapporten finns bilagor i form av en mall för den tekniska rambeskrivningen, vilken är en del av förfrågningsunderlaget, samt utvalda förfrågningsunderlag från tidigare projekt. Mallen innehåller hänvisningar till relevanta standarder och ger beställare en bra grund i utformningen av förfrågningsunderlaget. Materialet kan användas av ovana beställare och vid behov anpassas utifrån egna behov och önskemål för att få med relevanta krav i sitt förfrågningsunderlag.

Relaterade filer

Studiematerial del 2
Upphandling (för offentliga organisationer)
Upphandling (för privata fastighetsägare)

Bilaga 1: Mall för teknisk rambeskrivning (.doc)

Bilaga 2a: Offertunderlag för solelanläggningar (exempel på offertunderlag för privata fastighetsägare. Öppna i Adobe Reader för att kunna redigera formulärfält.)

Bilaga 2b: Kungsbacka-modellen (exempel på förfrågningsunderlag för offentliga organisationer)

Bilaga 3: Järfälla-modellen (exempel på förfrågningsunderlag för offentliga organisationer)

 

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt
Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW