Stadshuset, Skövde

Takanläggning på Stadshuset i Skövde på 20,25 kW. Anläggningen är en del av en större satsning på solel i Skövde kommun, där man under 2017 genomfört en större utredning för att identifiera lämpliga fastigheter för solceller, med målet att under 2018-2019 installera 1170 kW solceller i kommunen.

Fakta

 • Namn
  Stadshuset, Skövde
 • Typ
  Takanläggning
 • Deltagarorganisation
  Skövde Kommun
 • Driftstart
  2017-11-30
 • Kostnad
  11,72 kr/W
 • Total effekt
  20,25 kW
 • Kontakt
  Jesper Cederlöf, jesper.cederlof@skovde.se

Fler referensprojekt

 • Typ: Takanläggning
 • Deltagarorganisation: Skövde Kommun
 • Driftstart: 2017-11-30
 • Kostnad: 11,72 kr/W
 • Total effekt: 85,32 kW
 • Kontakt: Jesper Cederlöf, jesper.cederlof@skovde.se
 • Typ: Takanläggning
 • Deltagarorganisation: Vårgårda Kommun
 • Driftstart: 2017-06-09
 • Kostnad: 14,6 kr/W
 • Total effekt: 21,6 kW
 • Kontakt: Lennart Blad, lennart.blad@vargarda.se, 0768-750168
 • Typ: Takanläggning
 • Deltagarorganisation: Stubo
 • Driftstart: 2017-09-01
 • Kostnad: 15,4 kr/W
 • Total effekt: 64,5 kW
 • Kontakt: Per Östlund, per.ostlund@stubo.se, 0707-20 14 75
 • Typ: Takanläggning
 • Deltagarorganisation: Skövde Kommun
 • Driftstart: 2017-11-30
 • Kostnad: 11,72 kr/W
 • Total effekt: 20,25 kW
 • Kontakt: Jesper Cederlöf, jesper.cederlof@skovde.se

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt
Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW