Referensgrupp

För att förankra Sol i Väst i akademi, industri och offentlig verksamhet har vi satt samman en referensgrupp med aktörer från olika områden. De bidrar under projektets gång med sitt kunnande, sina kontakter och föreläsningar och stöd till nätverksdeltagarna. Tillsammans har referensgruppen lång, djup och bred erfarenhet av solenergi.

Peter Kovács SP (Rise)

Jan-Olof Dahlenbäck Chalmers och Svenska Solenergiföreningen

Lars Westholm Länsstyrelsen VG

Fredrik Dolff Västra Götalandsregionen

Johan Paradis Paradis Energi (konsult)

Sara Grettve Energimyndigheten, Avdelningen för förnybar energi och klimat

Sari Strömblad Skövde kommun

Kjell-Ove Sethsson Fribo

Harald Bouma VänerEnergi

Rebecca Palmgren Göteborg Energi

Anders Mannikoff Herrljunga Elektriska

Annika Börjeson Lidköpings kommun

Stefan Olsson Energikontor Sydost

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt
Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW