Ta hjälp av vår stora takguide

Sol i Västs studiematerial del 3 är indelat i två rapporter, där den ena är en grundlig takguide, som behandlar installation av solceller med olika infästningar och takmaterial. Del 3B hjälper dig att hitta rätt sätt att övervaka, mäta och visualisera anläggningens produktion.

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt
Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW