Så kan IMD öka användningen av egenproducerad el

Det är mer lönsamt att använda den egenproducerade solelen än att sälja den till elnätet. Men hur maximerar man den egna användningen? En alltmer omtalad metod för flerbostadshus är att låta solcellsanläggningens produktion gå även till hushållselen i lägenheterna. I rapporten Individuell mätning och debitering går vi igenom hur man kan gå tillväga och vad som är viktigt att tänka på.

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt
Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW