Energilagring – hur, varför och för vem?

Energilagring är en lovande metod för att optimera både elproduktion och elanvändning. Men hur gör man och för vem passar tekniken? Sol i Väst släpper nu en rapport där vi ger en översikt av de olika tekniker för energilagring som finns, samt dess för- och nackdelar.

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt
Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW