Kontakta oss

Sol i Väst drivs av Energikontor Väst, det regionala energikontoret i Västra Götaland. Vill du veta mer eller diskutera samverkan med oss - hör av dig till någon av projektledarna för Sol i Väst.

Jenny Andersson, projektledare
jenny.andersson@innovatum.se | +46 (0)701-65 74 84

Jenny har lång och bred erfarenhet av energi-, miljö- och anläggningsbranschen. Hon har tidigare arbetat med dessa frågor, verksamhets- och affärsutveckling samt infrastrukturbyggande, både strategiskt och operativt. Jenny är energi- och miljöingenjör med företagsekonomi i botten, kompletterat med kurser inom bland annat juridik, projektledning och ledarskap. Hon kommer närmast från Trafikverket där hon ansvarat för investeringsprojekt inom vägbyggnation.


Lars Magnusson, kommunikatör
lars.magnusson@energikontorvast.se | +46 (0)707-83 80 70

Lars är från början journalist, utbildad vid Journalisthögskolan i Göteborg, och har arbetat som reporter och redaktör på tidningar och radio, bland annat Göteborgs-Posten och Sveriges Radio Sjuhärad. Kommunikatör sedan 2012 och arbetade innan han kom till Energikontor Väst på Rädda Barnen.

Här hittar du oss

Adress
Sol i Väst
Energikontor Väst
Hugo Grauers gata 5B
411 33 Göteborg

Kollektivtrafik
Hållplats Kapellplatsen.

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt
Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW