Individuell mätning och debitering

Det är mer lönsamt att använda den egenproducerade solelen än att sälja den till elnätet. Men hur maximerar man den egna användningen? En alltmer omtalad metod för flerbostadshus är att låta solcellsanläggningens produktion gå även till hushållselen i lägenheterna. I rapporten Individuell mätning och debitering går vi igenom hur man kan gå tillväga och vad som är viktigt att tänka på.

För att få ut det mesta av sin investering i solceller bör så stor andel som möjligt av den egenproducerade elen gå till egenanvändning. Att sälja överskottsproduktion till elnätet är inte lika lönsamt som att använda elen själv och ersätta behovet av inköpt el. Solceller på flerbostadshus är ett exempel på fall där egenanvändningen ofta kan ökas. I många fall nyttjas endast solcellerna för fastighetselen, vanligen belysning, gemensamma tvättstugor, ventilationsfläktar och hissar. Kan man även räkna in hushållselen, alltså den el hyresgästerna använder i sina lägenheter, får man ännu större möjligheter till egenanvändning av solel. Hushållselen utgör en ännu större andel i en fastighet där det varken finns hiss eller mekanisk ventilation, då oftast äldre fastigheter.

Den här rapporten går igenom hur man kan göra för att få så mycket egenproducerad solel som möjligt att direkt användas av hyresgästerna i en fastighet.

Relaterade filer

Fördjupningrapport #4 | Individuell mätning och debitering

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt
Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW