Energilagring

Sammankopplade batterier är en form av energilagring.
Sammankopplade batterier är en form av energilagring.

Energilagring är ett samlingsnamn för olika sätt att lagra energi. Det är en teknik som kan användas för att optimera både elproduktion och elanvändning. Med hjälp av ett energilager kan potentiell överproduktion från exempelvis en solcellsanläggning användas för att undvika höga eltariffer och med rätt förutsättningar kan energilagring även vara ett sätt att helt separera sin fastighet från elnätet - off grid. I det här dokumentet ger vi en översikt av tekniska alternativ.

Nya tekniska lösningar och fler aktörer på marknaden leder till pressade priser och ökade möjligheter för potentiella investerare. Intresset för energilagring har därför ökat markant de senaste åren och är nu ett teknikområde som rör sig snabbt framåt.
Syftet med denna rapport är att ge en översiktlig bild av energilagring som investering med fokus på teknik, mervärden, säkerhet och ekonomi.

Nivån på innehållet är därför generell och ambitionen är inte att vara heltäckande. Fokusområdet i rapporten är energilagring i form av batterier och bränsleceller. Eftersom den tekniska utvecklingen på området och även marknadsutvecklingen går snabbt framåt kan denna publikation inom en relativt snar framtiden vara daterad. Men det är en överblick av läget i skrivande stund, hösten 2018. För den som vill ha mer information samt fördjupa sin kunskap och förståelse hänvisar vi till andra informationskällor, till exempel leverantörer av energilagringssystem.

Relaterade filer

Fördjupningrapport #3 | Energilagring

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt
Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW