Installation och drift

Installation på Toråsskolan i Kungsbacka 2017

Del 3 av Sol i Västs studiematerial är indelat i två rapporter. Del 3A behandlar installation av solceller på olika underlag och vikten av att genomföra en slutbesiktning. Del 3B hjälper dig att hitta rätt sätt att övervaka, mäta och visualisera anläggningens produktion.

En i princip underhållsfri förvaltning och en livslängd på över 30 år är två viktiga anledningar till att solceller är så attraktiva för en ägare med ett långsiktigt perspektiv. Men en solcellsinstallation kan variera i kostnader och utförande.

Takguide och vikten av slutbesiktning

En av faktorerna som påverkar investeringskostnaden är svårighetsgraden att montera solcellspanelerna på en byggnad eller fastighet. I rapporten Installation och slutbesiktning beskrivs hur panelerna på bästa sätt kan fästas olika typer av underlag. En rätt utförd infästning är viktig för att bibehålla klimatskalets funktion.

I samma rapport beskrivs också hur ett solcellsprojekt inte är komplett utan en väl genomförd slutbesiktning, även kallad entreprenadbesiktning. Ungefär 85 procent av fel som kan leda till brand uppstår under de första fem åren. En slutbesiktning gör att ansvaret för att åtgärda eventuella fel inom garantitiden läggs på entreprenören. Konsekvensen av att inte genomföra en slutbesiktning ger däremot beställaren ett stort ansvar för att rätta till problem som uppstår under de första åren av förvaltningsskedet, som statistiskt sett är de mest kritiska för en solcellsanläggning. Slutbesiktning är ett viktigt verktyg för att säkerställa att det verkligen blir så.

Glöm inte att mäta och övervaka

Slutbesiktningen är grunden för en trygg förvaltning. När anläggningen är besiktigad och driftsatt behöver anläggningens funktion och produktion säkerställas. Båda har en direkt inverkan på lönsamheten och, i vissa fall, driftsäkerheten för den verksamhet som solcellsanläggningen förser med el. Det finns många metoder och verktyg för att mäta övervaka och visualisera anläggningens produktion. I rapporten Drift och uppföljning diskuteras olika sätt att hålla koll på solcellsanläggningens funktionalitet och produktivitet.

Relaterade filer

Studiematerial del 3A | Installation och slutbesiktning

Studiematerial del 3B | Drift och uppföljning

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt
Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW