Vi bygger solel i Västra Götaland

Sol i Väst är en regional satsning för att höja kompetensen hos offentliga och privata aktörer att upphandla och förvalta anläggningar för solel. Välkommen att följa oss – och delta i projektet.

Deltagare i Sol i Väst
 • Intensiva framtidsdiskussioner på fullsatt solseminarium

  Med 90 engagerade fastighetsägare, energibolag, kommuntjänstemän, solelkonsulter och politiker på plats blev Sol i Västs seminariedag om Framtidsscenarier för sol, energisystem och samhälle både spännande och intensiv. Deltagarna bjöds både på diskussioner om hur mycket solel energisystemet tål och exempel på nyskapande lösningar - från Vehicle 2 Grid-fordon till vågformade solceller.

  Seminariedag Sol i Väst: Framtidsscenarier för sol, energisystem och samhälle

  Vilka utmaningar möter framtidens elnät? Hur planerar vi för mer förnybar energi? Hur får vi bra lönsamhet i solceller? Anmäl dig till en spännande seminariedag den 17 oktober om solens roll i energisystemet, där vi sammanfattar tre spännande år i projektet och blickar framåt - mot en förändrad elmarknad, ett hållbart energisystem och det fortsatta arbetet i projektet.

  Sol i Väst på turné i vätgasland

  Av alla energilagringstekniker är vätgas den kanske mest omdiskuterade. Men hur ser vardagen ut för de som faktiskt har installerat tekniken fullt ut? I början av maj gav sig Sol i Väst-nätverket ut på turné till Skövde, Mariestad och Vårgårda för att kolla på lyckade solcellsanläggningar – och ett bostadsområde där solenergin lagras i vätgastankar för att användas på vintern.

 • Solcellsparker – snart en självklar del av landskapet?

  Nu visar allt fler energibolag intresse för att bygga solcellsparker. Från stora anläggningar som Solsidan i Varberg och Nya Solevi i Göteborg till mindre parker som Munkegärdefältet i Kungälv. På Sol i Västs åttonde nätverksträff för offentliga aktörer låg allt fokus på temat solcellsparker – inklusive ett besök på Sveriges för tillfället största solcellspark, Nya Solevi i Göteborg.

  Så kan IMD öka användningen av egenproducerad el

  Det är mer lönsamt att använda den egenproducerade solelen än att sälja den till elnätet. Men hur maximerar man den egna användningen? En alltmer omtalad metod för flerbostadshus är att låta solcellsanläggningens produktion gå även till hushållselen i lägenheterna. I rapporten Individuell mätning och debitering går vi igenom hur man kan gå tillväga och vad som är viktigt att tänka på.

  Energilagring – hur, varför och för vem?

  Energilagring är en lovande metod för att optimera både elproduktion och elanvändning. Men hur gör man och för vem passar tekniken? Sol i Väst släpper nu en rapport där vi ger en översikt av de olika tekniker för energilagring som finns, samt dess för- och nackdelar.

 • Ta hjälp av vår stora takguide

  Sol i Västs studiematerial del 3 är indelat i två rapporter, där den ena är en grundlig takguide, som behandlar installation av solceller med olika infästningar och takmaterial. Del 3B hjälper dig att hitta rätt sätt att övervaka, mäta och visualisera anläggningens produktion.

  4700 kvadratmeter solceller installerade inom Sol i Väst 2017

  Grundutbildningen i Sol i Väst är avslutad för den här gången. Totalt under 2017 installerades 750 kW av deltagarna i Sol i Väst vilket motsvarar 4700 m² solceller.

  Storsatsning på solel för fastighetsägare i Västra Götaland

  Nu tar Västsveriges privata fastighetsägare tag i solenergifrågan på allvar. Med finansiering från Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Fastighetsägarna GFR startas nu en omfattande och unik utbildning för att få fler fastighetsägare att våga investera i solel.

 • Vätgaslagring flyttar solenergi mellan årstiderna

  Teknik i framkant blev något av ett tema på den senaste träffen med Sol i Västs avancerade nätverk, bland annat ett av de mest spännande utvecklingsområdena just nu: energilagring med hjälp av vätgas och bränsleceller. En av pionjärerna är Hans-Olof Nilsson, Göteborg, som tillsammans med hustrun Birgitta nu har bott i ett hus med vätgaslagring i tre år – helt bortkopplade från elnätet.

 • Intensiva framtidsdiskussioner på fullsatt solseminarium

  Med 90 engagerade fastighetsägare, energibolag, kommuntjänstemän, solelkonsulter och politiker på plats blev Sol i Västs seminariedag om Framtidsscenarier för sol, energisystem och samhälle både spännande och intensiv. Deltagarna bjöds både på diskussioner om hur mycket solel energisystemet tål och exempel på nyskapande lösningar - från Vehicle 2 Grid-fordon till vågformade solceller.

 • Seminariedag Sol i Väst: Framtidsscenarier för sol, energisystem och samhälle

  Vilka utmaningar möter framtidens elnät? Hur planerar vi för mer förnybar energi? Hur får vi bra lönsamhet i solceller? Anmäl dig till en spännande seminariedag den 17 oktober om solens roll i energisystemet, där vi sammanfattar tre spännande år i projektet och blickar framåt - mot en förändrad elmarknad, ett hållbart energisystem och det fortsatta arbetet i projektet.

 • Sol i Väst på turné i vätgasland

  Av alla energilagringstekniker är vätgas den kanske mest omdiskuterade. Men hur ser vardagen ut för de som faktiskt har installerat tekniken fullt ut? I början av maj gav sig Sol i Väst-nätverket ut på turné till Skövde, Mariestad och Vårgårda för att kolla på lyckade solcellsanläggningar – och ett bostadsområde där solenergin lagras i vätgastankar för att användas på vintern.

 • Solcellsparker – snart en självklar del av landskapet?

  Nu visar allt fler energibolag intresse för att bygga solcellsparker. Från stora anläggningar som Solsidan i Varberg och Nya Solevi i Göteborg till mindre parker som Munkegärdefältet i Kungälv. På Sol i Västs åttonde nätverksträff för offentliga aktörer låg allt fokus på temat solcellsparker – inklusive ett besök på Sveriges för tillfället största solcellspark, Nya Solevi i Göteborg.

 • Så kan IMD öka användningen av egenproducerad el

  Det är mer lönsamt att använda den egenproducerade solelen än att sälja den till elnätet. Men hur maximerar man den egna användningen? En alltmer omtalad metod för flerbostadshus är att låta solcellsanläggningens produktion gå även till hushållselen i lägenheterna. I rapporten Individuell mätning och debitering går vi igenom hur man kan gå tillväga och vad som är viktigt att tänka på.

 • Energilagring – hur, varför och för vem?

  Energilagring är en lovande metod för att optimera både elproduktion och elanvändning. Men hur gör man och för vem passar tekniken? Sol i Väst släpper nu en rapport där vi ger en översikt av de olika tekniker för energilagring som finns, samt dess för- och nackdelar.

 • Ta hjälp av vår stora takguide

  Sol i Västs studiematerial del 3 är indelat i två rapporter, där den ena är en grundlig takguide, som behandlar installation av solceller med olika infästningar och takmaterial. Del 3B hjälper dig att hitta rätt sätt att övervaka, mäta och visualisera anläggningens produktion.

 • 4700 kvadratmeter solceller installerade inom Sol i Väst 2017

  Grundutbildningen i Sol i Väst är avslutad för den här gången. Totalt under 2017 installerades 750 kW av deltagarna i Sol i Väst vilket motsvarar 4700 m² solceller.

 • Storsatsning på solel för fastighetsägare i Västra Götaland

  Nu tar Västsveriges privata fastighetsägare tag i solenergifrågan på allvar. Med finansiering från Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Fastighetsägarna GFR startas nu en omfattande och unik utbildning för att få fler fastighetsägare att våga investera i solel.

 • Vätgaslagring flyttar solenergi mellan årstiderna

  Teknik i framkant blev något av ett tema på den senaste träffen med Sol i Västs avancerade nätverk, bland annat ett av de mest spännande utvecklingsområdena just nu: energilagring med hjälp av vätgas och bränsleceller. En av pionjärerna är Hans-Olof Nilsson, Göteborg, som tillsammans med hustrun Birgitta nu har bott i ett hus med vätgaslagring i tre år – helt bortkopplade från elnätet.

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt

Verktyg & stöd

Hur ser processen ut för att installera solceller i offentlig verksamhet och vad behöver man tänka på? Här går vi igenom allt från förstudie och upphandling till drift och förvaltning. Och så visar vi hur andra gjort tidigare.

Varför solel?

Egen el i minst 25 år, minimalt underhåll och ett projekt att följa med årstidernas växlingar. Solceller har många förtjänster och passar i de flesta sorters verksamheter. Men ändå inte riktigt alla – här går vi också igenom några av undantagen.

Så funkar solceller

Olika solcellsanläggningar fungerar i grunden på samma sätt. Ändå är det en extremt flexibel typ av förnybar energi som kan byggas i båda stora och små anläggningar och placeras på nästan alla tänkbara platser.

Om Sol i Väst

Sol i Väst handlar om att stötta utbyggnaden av solel genom utbildning och samverkan i nätverk av offentliga aktörer i Västra Götaland.

Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW