Upphandling

Det finns en rad gemensamma utmaningar för beställare av solcellsanläggningar och en av dessa är själva upphandlingsförfarandet. Det gäller att ställa höga krav, relevanta krav och rätt slags krav på solcellsanläggningen och de entreprenörer som ska utföra arbetet.

Vilka krav som ställs och hur förfrågningsunderlaget formuleras ligger till grund för ett avtal och avgör ofta hur lyckad investeringen blir på sikt. Upphandling och därmed utförande påverkar installation, risk, driftsäkerhet och förvaltning. Dessutom avgörs i upphandlingsskedet mycket av de ekonomiska frågorna gällande investeringskostnad, återbetalningstid och produktionskostnad. Hur en offentlig beställare av solcellsanläggningar beter sig i upphandlingsskedet är helt avgörande. Det är därför av största vikt att en beställare gör så rätt som möjligt redan från början.

En hjälp för ovana beställare

Denna del av vårt studiematerial är att betrakta som en handledning som kan hjälpa ovana offentliga beställare att hitta en pålitlig modell för upphandling av solcellsanläggningar. Till hjälp beskrivs de erfarenheter från upphandlingar som har samlats från tidigare projekt, genomförda av kommuner med stor kompetens.

Bilagor med exempel på förfrågningsunderlag

Som komplement till rapporten finns bilagor i form av en mall för den tekniska rambeskrivningen, vilken är en del av förfrågningsunderlaget, samt utvalda förfrågningsunderlag från tidigare projekt. Mallen innehåller hänvisningar till relevanta standarder och ger beställare en bra grund i utformningen av förfrågningsunderlaget. Materialet kan användas av ovana beställare och vid behov anpassas utifrån egna behov och önskemål för att få med relevanta krav i sitt förfrågningsunderlag.

Relaterade filer

Studiematerial del 2 | Upphandling

Bilaga 1: Mall för teknisk rambeskrivning (.doc)

Bilaga 2: Kungsbacka-modellen (exempel på förfrågningsunderlag)

Bilaga 3: Järfälla-modellen (exempel på förfrågningsunderlag)

Studiematerial

Del 1 Förstudie och lönsamhet

Del 2 Upphandling

Bilaga 1: Mall för teknisk rambeskrivning (.doc)

Bilaga 2: Kungsbacka-modellen

Bilaga 3: Järfälla-modellen

Del 3 Installation & drift

Fördjupande rapporter

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW