Installation & drift

Studiematerialet om installation och drift utarbetas just nu. Det kommer att behandla det sista steget i processen att upphandla och installera solceller. Prenumerera på vårt nyhetsbrev (se nedan) för att få information om nyheter och uppdateringar i projektet.

Studiematerial

Del 1 Förstudie och lönsamhet

Del 2 Upphandling

Bilaga 1: Mall för teknisk rambeskrivning (.doc)

Bilaga 2: Kungsbacka-modellen

Bilaga 3: Järfälla-modellen

Del 3 Installation & drift

Fördjupande rapporter

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW