Vi bygger solel i Västra Götaland

Sol i Väst är en regional satsning för att höja kompetensen hos offentliga aktörer att upphandla och förvalta anläggningar för solel. Välkommen att följa oss – eller delta i projektet.

Deltagare i Sol i Väst
 • Vätgaslagring flyttar solenergi mellan årstiderna

  Teknik i framkant blev något av ett tema på den senaste träffen med Sol i Västs avancerade nätverk, bland annat ett av de mest spännande utvecklingsområdena just nu: energilagring med hjälp av vätgas och bränsleceller. En av pionjärerna är Hans-Olof Nilsson, Göteborg, som tillsammans med hustrun Birgitta nu har bott i ett hus med vätgaslagring i tre år – helt bortkopplade från elnätet.

  Ny fokusrapport: Solceller och elsäkerhet

  Både som beställare och installatör är det viktigt att ha koll på vem som har ansvar för vad vid installation av en solcellsanläggning. I vår rapport får du vägledning i att tolka elsäkerhetslagens gränsdragningar och hjälp att se vad du som beställare måste tänka på.

  Nu lanserar vi Sol i Västs webplattform

  Efter en intensiv höst är nu grunden för Sol i Västs webbplattform lagd. En plats för information om projektet, men kanske ännu mer en kunskapskälla för offentliga organisationer (och andra) som är på gång med solcellsinstallationer.

 • Första anläggningen i Sol i Väst installerad

  410 m² solceller som ger el till äldreboendet Solrosen - först ut att installera och slutbesiktiga en solelanläggning inom Sol i Väst II blev Stubo i Ulricehamn.

  ”Kan inte bli bättre förutsättningar för solel”

  Låga priser på solceller, hög verkningsgrad, bra subventioner – den första träffen med solelprojektet Sol i Väst var fylld av inspirerande exempel och argument för att installera solceller. Men också handfasta tips om hur projektdeltagarna ska komma igång med sitt arbete.

 • Vätgaslagring flyttar solenergi mellan årstiderna

  Teknik i framkant blev något av ett tema på den senaste träffen med Sol i Västs avancerade nätverk, bland annat ett av de mest spännande utvecklingsområdena just nu: energilagring med hjälp av vätgas och bränsleceller. En av pionjärerna är Hans-Olof Nilsson, Göteborg, som tillsammans med hustrun Birgitta nu har bott i ett hus med vätgaslagring i tre år – helt bortkopplade från elnätet.

 • Ny fokusrapport: Solceller och elsäkerhet

  Både som beställare och installatör är det viktigt att ha koll på vem som har ansvar för vad vid installation av en solcellsanläggning. I vår rapport får du vägledning i att tolka elsäkerhetslagens gränsdragningar och hjälp att se vad du som beställare måste tänka på.

 • Nu lanserar vi Sol i Västs webplattform

  Efter en intensiv höst är nu grunden för Sol i Västs webbplattform lagd. En plats för information om projektet, men kanske ännu mer en kunskapskälla för offentliga organisationer (och andra) som är på gång med solcellsinstallationer.

 • Första anläggningen i Sol i Väst installerad

  410 m² solceller som ger el till äldreboendet Solrosen - först ut att installera och slutbesiktiga en solelanläggning inom Sol i Väst II blev Stubo i Ulricehamn.

 • ”Kan inte bli bättre förutsättningar för solel”

  Låga priser på solceller, hög verkningsgrad, bra subventioner – den första träffen med solelprojektet Sol i Väst var fylld av inspirerande exempel och argument för att installera solceller. Men också handfasta tips om hur projektdeltagarna ska komma igång med sitt arbete.

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Verktyg & stöd

Hur ser processen ut för att installera solceller i offentlig verksamhet och vad behöver man tänka på? Här går vi igenom allt från förstudie och upphandling till drift och förvaltning. Och så visar vi hur andra gjort tidigare.

Varför solel?

Egen el i minst 25 år, minimalt underhåll och ett projekt att följa med årstidernas växlingar. Solceller har många förtjänser och passar i de flesta sorters verksamheter. Men ändå inte riktigt alla – här går vi också igenom några av undantagen.

Så funkar solceller

Olika solcellsanläggningar fungerar i grunden på samma sätt. Ändå är det en extremt flexibel typ av förnybar energi som kan byggas i båda stora och små anläggningar och placeras på nästan alla tänkbara platser.

Om Sol i Väst

Sol i Väst handlar om att stötta utbyggnaden av solel genom utbildning och samverkan i nätverk av offentliga aktörer i Västra Götaland.

Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW